Min birra

Bibblo.se, Polarbibblo.se ja leana álbmotgirjerádjosat,14 suohkaniin – leat ovttas Norrbottena Girjerádjosat!

Bibblo.se – iežat digitálalaš girjerájus

Mii doallat rahpput jándora birra ja sáhtát ovttatmanu duhtadit iežat lohkandárbbu soames min e-girjjiin. Min báikkis sáhtát olu gávdnát iežamet digitálavuorkkáin, o.m.d. ohcat stipeanddaid dahje lohkat čálliid birra miehtá máilmmi. Sáhtát digitála báikkiid iskkadit ja girjjiid ohcat. Jos girji maid háledat lohkat lea luikojuvvon de sáhtát dan várret ja nu šattat vuordinrádjui. Sáhtát maid guhkidit luoikanáiggi girjjiin maid leat luoikan. Áidna maid dárbbašat lea girjerájusgoartta mas lea PIN-koda.

Girjerájusgoarta

Girjerájusgoarttain sáhtát luoikat ovdamearkka dihte girjjiid, áviissaid, musihka ja geavahit min digitála bálvalusaid. Mana du Girjerádjosii jos háledat goartta. Jurddaš fertet sáhttit iežat duođaštit/ legitimeret. Girjerájusgoarta lea nuvttá muhto jos láhpát dan de máksá diŋgot ođđasa. PIN-kodain mii lea čadnon gortii sáhtát máŋggaid áššiidat čoavdit njuolga min oktasaš webbasajis.

Sámigielat girjjit

Norrbottena Girjerádjosat leat álkihan dutnje ohcat ja válljet min fálaldagain. Dán siiddus gávnnat sámigielat girjelisttuid. Sáhtát maid válljet sámigillii ohcat jos válljet ”visa fler val/vuoset eanet válljemiid” dan maŋŋel iežat giela.

Polarbibblo.se – oktasaš mánáid webba

Sihkkaris webba mánáide dassážii go leat 12 jahkásaččat. Dás mánát besset iežaset jiena dahkat gullošin. Dan mánát dahket go sárgut, čállet muitalusaid, divttaid dahje girjeevttohusaid. Girjerájusbargit gehččet visot maid mánát sáddejit ovdal go almmuhuvvo. Dáppe gávdnojit iežá somás áššit nugo lohkat, oažžut girjeevttohusaid iežá mánáin, speallat spealaid ja guldalit webbagirjji “Gos lea Nora gielká?” máŋggaid sierra gielaide. Iskka Polarbibblo.se >>>

Girjerádjosis

Earret go girjjiid luoikat, filmmaid ja nu ain de dáhpáhuvvá ollu iežá girjerádjosiin. Dat lágiduvvojit máŋga sierra prográmmaaktivitehtat ja vuosáhusat – dola danin fuola iežat ja iežá girjerádjosiin.

Mánáid vuosttas giella

Lohkat, lávlut ja stoahkat sániiguin lea buorre vuohki oažžut giela ovdánit. Girjerádjosat juhket girjji juohke mánážii ja girjjit leat válljemuššii máŋggaid gielaid gaskkas. Ja mađi árabut don ja du mánná álgibeahtti dađi buorebut.

Oktavuohta

Bibblo.se oamastuvvo ja fuolahuvvu oktasaččat Norrbottena Guovllu-(Regiovnna-) girjerádjosis ja Norrbottena álbmotgirjerádjosiin.

Jus leat jearaldagat webbasaji birra váldde oktavuođa redaktion@bibblo.se

Jus leat jearaldagat luoikama, ođđasit luoikama, e-girjjiid ja várremušaid birra de váldde oktavuođa lagamus girjerádjosiin.