Meistä / Om oss, meänkieli

Veppipaikat Bibblo.se ja Polarbibblo.se ja kansanpiplioteekit läänin 14 kunnassa - met olema yhessä Piplioteekit Norrbottenissa!

Bibblo.se – sinun tikitaalinen piplioteekki

Meilä oon aina auki ja sie saatat varsin sammuttaa lukujanon jollaki meän e-kirjoista. Meilä sie kans löyät paljon meän tietopaasissa, esimerkiksi hakea stipentiä eli lukea kirjailijoista koko mailmasta. Sie saatat syrffata ja hakea kirjoja meän tykönä. Jos kirja jonka sie halvat lukea oon lainattu ulos sie saatat varata sen ja sinut panhaan jonhoon. Sie saatat kans pitentää laina-aikaa kirjoile joita sulla oon kotona. Ainua mitä sie tarttet oon piplioteekkikortti ja siihen pin-kooti.

Piplioteekkikortti

Piplioteekkikortila sie saatat esimerkiksi lainata kirjoja, avisia, mysikkiä ja käyttää meän tikitaalista palvelua . Mene sinun piplioteekhiin ja laita kortti. Muista ette sie tarttet henkilötunnustuksen. Piplioteekkikortti ei maksa mithään mutta jos sulla katoa se niin se maksaa ette laittaa uuen. Pinkootila joka oon kytketty sinun korthiin sie saatat tehhä paljon asioita suohraan meän yhtheisellä veppipaikala.

Kirjalisuutta meänkielelä

Piplioteekit Norrbottenissa oon helpottanhee sulle ette löytää ja valita kaikesta mitä meilä löytyy. Met olema kirjottanhee lyhyesti kirjoitten sisälöstä meänkielelä ja ruottiksi. Tämä jällaa kirjoja jokka oon kirjotettu meänkielelä eli käänetty meänkielele ja joita saattaa lainata Piplioteekistä Norrbottenissa. Nämät esittelyt löytyvä meän katalookissa ette ko sie haet kirjalisuutta sie saat selvityksen molemilla kielilä. Tällä sivula met olema tehnee listat meänkieliselle kirjalisuuele. Sie saatat kans hakea hakupaikasta klikkaamalla viittaa oikealla ja valita meänkieli.

Polarbibblo.se – yhtheinen kläpittenveppi

Turvalinen veppi kläpile alla 12 vuen. Täälä kläpit saava puhheenvuoroa. Net saattava riitata, kirjottaa selityksiä, runoja eli kirjatipsiä. Kaikki mitä kläpit kirjottava piplioteekin henkilökunta kattoo läpi ennenko net julkasthaan. Täälä oon muuta mukavaa mitä saattaa tehhä niinku lukea, saa kirjaesityksiä muilta kläpiltä, pelata peliä ja kuunela veppikirjaa Missäs oon Noran pulkka? monela eri kielelä. Katto Polarbibblo.se >>>

Piplioteekissä

Kirjan- ja filminlainaamisen lisäksi piplioteekissä tapahtuu paljon muuta. Sielä järjestethään kaikenlaisia ohjelmaaktiviteettiä ja näyttelyitä – niin piä silmälä sinun piplioteekkiä

Kläpin ensimäinen kieli

Lukea, laulaa ja leikitellä sanoitten kans oon hyvä malli kasuattaa kieltä. Sen vuoksi Piplioteekit jakava kirjan kaikile pienile kläpile ja sielä löytyy kirjoja eri kielilä mistä saattaa valita. Ja mitä varemin sie ja sinun lapsi alatta, sitä parempi.

Kontakti

Rekiuunipiplioteekki Norrbotten ja kansanpiplioteekki Norrbotten omistava ja hoitava yhessä Bibblo.se.

Jos oon kysymyksiä veppipaikasta niin ota yhtheyttä redaktion@bibblo.se

Jos oon kysymyksiä lainaamisesta, lainanuusimisesta ja varraamisesta niin ota yhtheyttä sinun paikalisen piplioteekin kans.