Öjebyns bibliotek

Öjebyns bibliotek är sedan 1970 beläget i det hus vilket 1846 byggdes som socknens första skola. Huset, som ligger intill kyrkan och kyrkstaden, har även använts som tingshus och kommunhus. Här finns sedan 1989 Öjebyns Konsthall med månatliga utställningar. Biblioteket är ett folkbibliotek men har sedan gammalt ett omfattande samarbete med skola och förskola.

Har du frågor om våra tjänster, kontakta oss via telefon eller mail.

Just nu har vi ingen evenemangskalender men följ oss gärna i sociala medier för att hålla dig uppdaterad. Vi finns på Facebook. Du kan även se våra arrangemang på kommunens hemsida.

Våra tjänster

Öjebyns konsthall

Utställningarna börjar vanligtvis på en lördag med vernissage kl 12-15 och pågår cirka tre veckor. Kontakta biblioteket för mer information.

Torsdagar: Teckningskurs för ungdomar från 10 år. För information ring Håkan Lundberg 070-200 13 03.

Friskvårdshylla

Friskvårdshylla på Öjebyns bibliotek - i samarbete med Actic Gym och Bad. Träna med biblioteket! I vår Friskvårdshylla hittar du inspiration och kunskap.

Läscirkel

Är du med i en läsecirkel? Vill du skapa en läsecirkel? Biblioteket hjälper till. Kontakta oss för information.

Talböcker och Legimus

Du som har någon form av läsnedsättning, till exempel dyslexi, får låna talböcker. Läs mer om vem som får låna talböcker här.

Teckningskurs för ungdomar

Kursstart till hösten [mer information kommer]
Nivå 1: Torsdagar kl. 17.30-20.00. Nivå 2: (För dig som redan har gått teckningskurs nivå 1 i tre terminer eller mer). Torsdagar kl.18.30-21.00. Anmälan görs till ABF 0771-96 50 22 eller info.piteabygden@abf.